Begeleiding begaafde dropout-leerlingen

Voor kinderen van 6-12 jaar in Amersfoort

In Amersfoort opent Feniks Talent per 3 september 2018 een nieuwe vestiging voor de opvang van begaafde dropouts van 6-12 jaar. Feniks Talent Junior is een kleinschalige voorziening waar hoogbegaafde kinderen begeleiding krijgen op maat en waar gewerkt wordt aan het welbevinden en de ontwikkeling.

Speciaal voor kinderen uit de regio Amersfoort is er een arrangement. Voor kinderen buiten de regio zijn er in overleg ook mogelijkheden.

Doelgroep

Begaafde dropouts van 6-12 jaar:

 1. thuiszittend of dreigend uitval;
 2. zwaardere ondersteuningsbehoefte;
 3. begaafdheid als (vermoedelijke) oorzaak van uitval;
 4. geen mogelijkheden op korte termijn in onderwijs.

Doelen

 1. Directe opvang voor alle begaafde dropouts van 6-12 jaar;
 2. Onderwijs-uitval verkorten:
  1. persoonlijk welbevinden herstellen;
  2. ouders ontlasten en betrekken als partners in herstel en terugkeer;
 3. Terugkeer naar passend onderwijs:
  1. ondersteuningsbehoefte en toekomstmogelijkheden in kaart brengen;
  2. leervoorwaarden versterken.

Aanbod

Feniks Talent heeft de ervaring dat 4 openingsdagen per week voldoende zijn, omdat deze jongeren een hogere prikkelgevoeligheid hebben en door de situatie een kortere spanningsboog.

Leefgroep

De leefgroep of huiskamer is de basis van het programma en daar zijn iedere dag twee begeleiders aanwezig. Deze begeleiders zorgen dat ieder kind welkom en veilig is, dat er voldoende activiteiten zijn, dat kinderen worden begeleid richting de activiteiten en dat alle situaties die zich voordoen worden omgezet in leerervaringen.

Leerondersteuning

Elke dag zijn er activiteiten gepland om het “schoolse” leren (Nederlands, rekenen, Engels, oriëntatie) op het eigen niveau voort te kunnen zetten of weer op te pakken. Een leerkracht met remedial teaching achtergrond begeleidt de kinderen in zelfstudie of gezamenlijke leeractiviteiten.

Talentwerkplaatsen

Elke dag zijn er twee werkplaatsen die uitdagend zijn om met de eigen talenten aan de slag te gaan en die in druk en eisen opbouwend zijn. Per periode wordt een selectie gemaakt uit beeldend, techniek, sport, ict, theater, koken, muziek.

Persoonlijke ontwikkeling

Elke dag is er een module waarin op speelse wijze wordt gewerkt aan zelfinzicht, mindset, sociale vaardigheden. Deze wordt begeleid door de groepsleiders in samenwerking met de orthopedagoog.

Ouderbegeleiding

Naast het programma voor de kinderen is er een ondersteuningsprogramma voor het gezin dat bestaat uit een oudercursus, kind-oudergesprekken en huisbezoek. Specifiek gericht op problematiek samenhangend met (hoog)begaafdheid: discussies met je kind, huisregels & autonomiebehoefte, omgaan met complimenten en kritiek, omgaan met betweterigheid, game-gedrag, geweldloze communicatie.

Arrangement voor kinderen SWV De Eem

Voor hoogbegaafde kinderen die thuiszitten of uitvallen uit het gebied van het SWV De Eem is er een arrangement afgesproken. Deze ouders kunnen zich melden bij het samenwerkingsverband.

Buiten de regio?

Voor kinderen uit omringende gemeenten zijn er ook mogelijkheden. Belangrijke voorwaarde is dat uw school-samenwerkingsverband op dit moment geen passende mogelijkheden heeft voor uw kind en dat de gemeente of wijkteam door u wordt betrokken bij de vraag om ondersteuning.

De begeleiding bij Feniks Talent Junior valt onder de jeugdwet.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: junior@fenikstalent.nl