Feniks Talent ondersteunt leerlingen bij het opnieuw aansluiting te vinden bij het onderwijs en hen te helpen hun eigenheid te hervinden. We bieden leerondersteuning waarbij we met de leerlingen gaan kijken naar hun leerblokkades, vaardigheden, talenten en mogelijkheden. Hiermee kunnen we deeltijd of voltijd leerlingen ondersteunen om na hiaten in het proces alsnog een diploma te halen ofwel in ons netwerk van scholen gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, danwel via VAVO of staatsexamenroutes.

square-peg-round-holeAl vroeg in het leven van kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel kan er een mismatch ontstaan tussen de ontwikkelbehoefte van het kind en het aanbod van het onderwijs.

Sommige leerlingen zijn niet in staat op eigen kracht de aansluiting te maken en te behouden. De onderwijsomgeving herkent en erkent deze behoefte meestal te laat. De leerling raakt zijn eigenheid kwijt door overmatig aanpassen aan die omgeving of zich hevig te verzetten. Er is op dat moment geen sprake meer van talentontwikkeling, kansen worden niet meer gezien en kwaliteiten verdwijnen op de achtergrond. De uitdagingen op het persoonlijke vlak en de belemmeringen in de omgeving van de jongere voeren de boventoon in zijn / haar leven.

Deze mismatch leidt tot onderpresteren in het onderwijs en uiteindelijk tot uitval op basis van gedrag en prestaties die niet meer passen bij het schooltype waarin de leerling gestart is.

Door op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten, waarmee de jongere zijn uitdagingen weer durft aan te gaan en naar de kansen die de omgeving biedt, krijgt de jongere weer moed om aan de slag te gaan en zichzelf de kans te geven zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Deze begeleiding bieden we aan jongeren binnen ons centrum, maar ook ambulant voor leerlingen die op een reguliere of speciale school zitten.