Ouderbegeleiding
Ouders worden door Feniks Talent nauw betrokken bij de begeleiding van hun kind. Enkele malen per jaar vinden er ouders-kind gesprekken plaats met de trajectbegeleider waar de voortgang wordt besproken en doelen worden bepaald.

Oudercursus
Voor alle ouders van geplaatste jongeren, organiseren wij tweemaal per jaar een oudercursus van vier bijeenkomsten samen met stichting Timon. Deze cursus is gericht op het ondersteunen en opvoeden van begaafde jongeren met schooluitval- en ontwikkelingsproblematiek.

Info(r)mail
Wekelijks houden wij ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op Feniks Talent. Dat doen we met ons nieuwsbulletin de Info(r)mail.

Lees hier de ervaringen van andere ouders.