Informatie voor verwijzers

Onderpresteren of uitvallen als gevolg van hoogbegaafdheid is nog een relatief nieuw en onbekend thema in jeugdhulp en onderwijs. Er wordt nog maar weinig onderzoek naar gedaan, naar schatting is twee procent van de bevolking hoogbegaafd (onder andere IQ score boven de 130). Niet iedere jongere die hoogbegaafd is loopt vast. Naar schatting loopt 10 procent vast. Feniks Talent begeleidt ongeveer 50 jongeren waar geen ander passende oplossing voor is gevonden.

Vaak hebben jongeren die bij Feniks komen al een lange geschiedenis van begeleiding en behandeling door allerlei zorgverleners. Er zijn allerlei oorzaken (psychosociale dan wel studievaardigheden) waardoor zij onderpresteren en in sommige gevallen zelfs helemaal uitvallen uit het onderwijssysteem. Deze jongeren komen thuis te zitten.

Feniks biedt een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. Hier kan de jongere werken aan sociale vaardigheden, werken aan een positief zelfbeeld, ontwikkelen van zelfreflectie en probleemoplossend gedrag.

Ik werk voor een Gemeente

Ik werk voor een (speciaal)onderwijsinstelling

folder Feniks Talent