Ervaart u handelingsverlegenheid in het onderwijs en de begeleiding van een (hoog)begaafde leerling? Dan kunt u bij ons terecht voor advies. Wij kunnen desgewenst op locatie samen met u, ouders en kind zoeken naar mogelijkheden binnen of buiten uw school. Lukt dit niet of is er een intensievere stap nodig, dan kunnen we in overleg de zorg tijdelijk van u overnemen. De leerling blijft bij u ingeschreven staan en wij houden daarin nauw contact met u.

Feniks Talent biedt dan begeleiding aan leerlingen op basis van een onderwijs zorg arrangement. De leerling volgt onderwijs via onderwijs op afstand (bijvoorbeeld uw lesmateriaal of IVIO-materiaal).

Voortgang en terugkoppeling onderwijsinstelling
Bij aanvang van het traject worden de begeleidingsdoelen besproken en vastgesteld door een onafhankelijk orthopedagoog. Dit vormt het begeleidingskader voor de trajectbegeleider. Feniks Talent werkt met een zes-fasen model waarbij we integraal werken aan de doelstellingen van de leerling zodat deze kan terugstromen naar de onderwijsinstelling. De trajectbegeleider maakt samen met de jongere afspraken over deelname aan activiteiten, eigen inzet en persoonlijke doelstellingen waar de komende periode aan gewerkt wordt.

Gedurende het traject zal er periodiek overleg zijn tussen de onderwijsinstelling, ouders en Feniks Talent. Hierbij wordt er gesproken over de effecten van de begeleiding van Feniks Talent, in welke fase de jongere zich bevindt van de begeleiding en welk thema de komende periode centraal staat.

Terugkeer naar de onderwijsinstelling
In de laatste fase van het begeleidingsproces begint de jongere het aantal dagen op school weer op te bouwen. In overleg met de jongere en de onderwijsinstelling worden er afspraken gemaakt over de aanwezigheid op school.

Financiering
De financiering van de begeleiding bij Feniks Talent is een combinatie van financiering door het onderwijs (beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal en onderwijsbegeleiding op afstand) en financiering voor de individuele en groepsbegeleiding vanuit psychosociale ondersteuning via de Jeugdzorg (tot 18 jaar) dan wel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (18+). Omdat het vaak om één of twee jongere per gemeente per jaar gaat vind de financiering plaats via een Persoons Gebonden Budget.

Kwaliteit van Zorg
Een van de speerpunten van Feniks Talent is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het team van professionals bij Feniks talent bestaat uit minimaal HBO+ opgeleid personeel op het terrein van orthopedagogiek en talentbegeleiding. Met jarenlange ervaring en passie om jongeren te begeleiden en coachen waarmee ze een toekomst ontdekken waar ze goed tot hun recht komen en lekker in hun vel zitten.

In het kader van kwaliteitsbewaking voert Feniks Talent regelmatig overleg met een afvaardiging van de jongeren en ouders van de jongeren. Op die manier worden zij betrokken bij de ontwikkeling van beleid.  Daarnaast is Feniks Talent aangesloten bij de klachtencommissie Jeugd Midden Nederland en hanteren we een kwaliteitsbewakingssysteem (HKZ). Tijdens het begeleidingstraject voert de trajectbegeleider wekelijks overleg met de jongere en elke 6 a 7 weken met de ouders en verwijsschool van de jongere.