Helaas heeft Feniks Talent de locatie Utrecht tijdelijk moeten sluiten in navolging van de adviezen van RIVM en de GGD Utrecht. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons programma-aanbod en individuele begeleiding online vorm gegeven. Alle jongeren zijn hiervoor benaderd en uitgenodigd.

Telefonisch tussen 9.00 en 14.00 en per e-mail zijn wij bereikbaar. Ook het telefonisch spreekuur en aanmelden is mogelijk.


Feniks Talent is een expertisecentrum voor (hoog)begaafde onderpresteerders, uitvallers, en thuiszitters. Wij begeleiden jongeren van 6 – 22 jaar op locaties in Utrecht en Amersfoort die vastlopen op school en in hun omgeving vanwege of ondanks hun begaafdheid. Wij ondersteunen hen bij het creëren van een voor hen passende en zinvolle weg in de samenleving.

Wat is hoogbegaafdheid?
Een goed functionerende hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aan kan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren. (Kooijman-van Thiel 2008).

Wat is het probleem?
Een deel van de hoogbegaafden functioneert niet goed in het bestaande  schoolsysteem. In ons onderzoek “Hoge kansen, lage cijfers”hebben we in 2014 vastgesteld dat jaarlijks tussen de 1000 en 3000 leerlingen met hoogbegaafde kenmerken thuis komen te zitten. Vaak gaat daar een lange weg aan vooraf van onderpresteren en frustratie bij ouders, leerlingen en begeleiders.

Waarom lopen deze hoogbegaafden vast?
Uit onderzoek blijkt dat (hoog)begaafden bovengemiddeld vaak last hebben van verveling (gebrek aan uitdaging), gefrustreerd innovatief vermogen, zingevingsvragen, communicatieproblemen met leeftijdsgenoten en leerkrachten, onderpresteren en faalangst, anders zijn, aansluiting missen, eigen talenten niet herkennen, conflicten en stress.

Wat biedt Feniks Talent?
Feniks Talent biedt diagnostiek, begeleiding en advies. Onze unieke benadering richt zich erop om jongeren te leren omgaan met de eigen begaafdheid en hun intelligentie en creativiteit in te zetten als tool om blokkades te overwinnen. In ons begeleidingscentrum bieden wij vastgelopen jongeren een veilige omgeving waar “like-minded peers” en uitdagende activiteiten een grote rol spelen. Hier kan de jongere werken aan sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, een positief zelfbeeld en talenten.

Start de video
Arjan van Dijk over Feniks Talent – video

Advies
Ook spelen we een adviserende rol naar scholen, samenwerkingsverbanden en overheden om hen te helpen voor deze doelgroep aangepaste zorg en onderwijs te creëren.

Meldpunt
Het meldpunt dat we in het leven hebben geroepen helpt bij het opkomen voor deze doelgroep en geven van juiste adviezen aan scholen en overheden. Doordat we weten wat de problematiek is kunnen we diensten ontwikkelen en adviezen geven die echt aansluiten.

MELD UW begaafde KIND BIJ HET MELDPUNT, ALS HET PROBLEMEN ONDERVINDT IN ONDERWIJS EN EVT. ZORG: KLik hier!