Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding is de nieuwe naam voor de locatie Utrecht waar jongeren tussen de 12 en 22 jaar begeleiding krijgen bij psychosociale vraagstukken gerelateerd aan hoogbegaafdheid! Wij ondersteunen hen bij het creëren van een voor hen passende en zinvolle weg in de samenleving.
 
In overleg met alle betrokken partijen is het mogelijk om vanaf maandag 31 augustus de deuren open te zetten voor de jongeren. Alle betrokken ouders hebben hierover een e-mail ontvangen. Wij zijn bereikbaar via info<@>feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl. 
 

Om daadwerkelijk maandag 31augustus de zorg voor jongeren verder op te pakken zijn vier elementen van cruciaal belang: 

 • Jongeren en ouders steunen het idee van de Stichting en gaan in overleg met hun contactpersoon bij de gemeente om de bestaande beschikking om te zetten naar de nieuwe Stichting. 

 • Gemeenten sluiten de huidige beschikkingen over of stellen nieuwe beschikkingen op ten name van Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding. 

 • √ Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding wil zoveel mogelijk van het huidige zorgteam een nieuwe baan aanbieden om de kwaliteit van zorg maximaal te behouden. Zo blijven de vertrouwde en bekende begeleiders de zorg leveren.

 • √ Er is een toezegging van de verhuurder van de huidige locatie zodat wij in een vertrouwde en ingerichte omgeving direct verder kunnen. 


Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding zal vanuit het gedachtegoed van de afgelopen jaren de zorg verder vorm gaan geven. Tegelijkertijd wil zij de geleerde lessen toepassen in de praktijk om te komen tot een duurzaam begeleidingsmodel. De nieuwe organisatie heeft concrete plannen om te komen tot een duurzaam bedrijfsvoeringsmodel.

Wat in ieder geval blijft:

 • De begeleidingsfilosofie blijft hetzelfde.

 • Vanuit de centrale plek in het land, vlakbij Utrecht Centraal blijven we de zorg aanbieden. 

 • Een groot deel van het team en directie blijven. 


Wat we toevoegen

 • De openstelling van Feniks Talent wordt verruimd naar 50 weken per jaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit komt het duurzame bedrijfsvoeringsmodel ten goede. 

 • Er gaat meer aansluiting gezocht worden bij de bestaande productcategorieën die veel gemeenten hanteren om het declaratieproces eenvoudiger te maken.

 • De administratie en facturatie wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde partij die vanwege schaalgrootte en ervaring dit proces efficiënt kan uitvoeren. 

 • Uitbreiden van ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren in samenwerking met bedrijven binnen en buiten Utrecht. 

 • Als zorgorganisatie gaan wij de samenwerking verder vormgeven met de diverse scholen en onderwijsinstellingen uit het land en blijven daarmee gericht op een effectieve uitstroom van jongeren.

 • De stichting kent naast een raad van bestuur ook een vijftal leden van de raad van toezicht. Zij brengen een breed netwerk met zich mee die willen doorbouwen op de basis die is gecreëerd. 


De afgelopen periode is een intense periode geweest voor alle betrokkenen. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat ouders en betrokken medewerkers van de gemeente de komende weken druk aan de slag gaan om de continuïteit van de zorg te organiseren. Wij zijn nog druk bezig met het overzetten van bijvoorbeeld de telefonie en andere contactgegevens. Wij zijn bereikbaar via het vertrouwde nummer 030 – 7600 484 of https://feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl/ De komende periode zullen wij meer informatie over de aanpak en visie op de nieuwe website bijwerken.